Projekt #1

Postavitev zelenjavnega vrta z remediranimi tlemi v visokih gredah v  Prevaljah, Mežiška dolina


November 2017 - September 2018

CLICK FOR MORE

Projekt #2

Postavitev zelenjavnega vrta z remediranimi tlemi v visokih gredah v Arnoldstenu/Podkloštru, Avstrija

August 2018 - September  2020

CLICK FOR MORE

Projekt #4

Predkomercialno naročilo (PCP) v katerem je Enivt d.o.o. sodeloval v prvih dveh of treh faz projekta.

CLICK FOR MORE CLICK FOR MORE

Projekt #5

Odstranjevanje težkih kovin iz blata čistilnih naprav s tehnologijo ReSoil - testiranje izvedljivosti

CLICK FOR MORE

Projekt #6

Projekt V1-2280: Remediacija s strupenimi kovinami in metaloidi ter organskimi  onesnažili onesnaženih tal na modelnem vojaškem strelišču - demonstracija in
priporočila za nadaljnje ukrepe

CLICK FOR MORE