inovativnost na področju remediacije tal

ENVIT PONUJA CELOstno OBRAVNAVO

 DEGRADIRANIH IN 

ONESNAŽENIH TAL

Tla so dragocena,
Povezujejo vse okrog nas,
Varujmo jih

NAPREDNE TEHNOLOGIJE REMEDIACIJE

 

V podjetju ENVIT se s problematiko onesnaženosti tal spopadamo z ekološkega, socialnega in ekonomskega vidika.


Razvili smo inovativno tehnologijo ReSoil® za čiščenje in obnovo tal ter sedimentov, ki so močno onesnažena s toksičnimi kovinami. ReSoil® tehnologija odstrani večino kovin iz tal in zagotavlja trajno očiščenje tal ter njihovo ponovno rabo. Okoljski problemi tako niso preloženi drugam in ne ostajajo breme prihodnjim generacijam. V podjetju Envit ponujamo rešitve tudi za tla onesnažena z organskimi onesnažili. Ukvarjamo se tudi z razvojem tehnologij za obdelavo industrijskih odpadkov, saj le-ti predstavljajo potencial za onesnaženje okolja.