STORITVE

Podjetje Envit je bilo ustanovljeno z namenom prenosa novo razvite tehnologije remediacije tal iz laboratorija na trg. Poleg lastno razvite, nove tehnologije pranja tal nudimo tudi druge načine sanacije tal od prvih meritev do izvedbe sanacije. Envit nudi varne, cenovno ugodne rešitve kompleksnih problemov na področju remediacije tal in sedimentov. Posvečamo se tudi iskanju rešitev obdelave nevarnih industrijskih odpadkov.

Svetovanje

Potrebujete strokovno pomoč pri ugotavljanju, ocenjevanju in saniranju onesnaženih tal, sedimentov ali industrijskih odpadkov? Naši strokovnjaki Vam bodo na podlagi Vaših želja pripravili ustrezne analize in Vam svetovali. S skupnim sodelovanjem bomo dosegli želene cilje na kvaliteten in stroškovno ugoden način.

Ocena tveganja

Oceno tveganja podamo glede na rezultate meritev koncentracije in biološke dostopnosti onesnažil v tleh, sedimentih in odpadkih. Ocene tveganja ovrednotimo v skladu z veljavno slovensko in mednarodno zakonodajo in standardi. Onesnažila v tleh in sedimentih so nevarna le, če prehajajo v okolje. V našem laboratoriju izvajamo laboratorijske tehnike za določanje mobilnosti in biološko dostopnosti onesnažil v različnih trdnih medijih.

Meritve onesnaženosti tal, sedimentov in odpadkov s kovinami izvajamo z najnovejšo tehnologijo rentgenskega fluorescenčnega spektrometra po metodi USEPA 6200.

Testi za določanje mobilnosti:

  • Toksično značilni izluževalni test po metodi EPA 1311 – TCLP, s katerim določimo potencial onesnaženih tal, sedimentov ali odpadkov za sproščanje organskih in anorganskih onesnažil,
  • Enostopenjski izluževalni test po standardu SIST EN 12457-4 za karakterizacijo odpadkov.


Testi za določanje biodosegljivosti:
  • In vitro fiziološko osnovani ekstrakcijski test s katerim določamo vsebnost kovin, ki se lahko absorbirajo v prebavilih (ISO/TS 17924),
  • Testi biodosegljivosti kovin v tleh in sedimentih z uporabo bio-indikatorjev,
  • Testi fitodosegljivosti – testi s katerimi določimo sposobnost prehajanja kovin iz tal in sedimentov v rastline.

Študija izvedljivosti

Študije izvedljivosti so namenjene podrobnejši preučitvi izvedljivosti posameznih tehnologij sanacije tal, sedimentov in odpadkov ter vključujejo tehnološki, ekonomski, okoljevarstveni, socialni in ekonomski vidik. Cilj izdelave študije izvedljivosti je določiti najboljšo dosegljivo tehnologijo za sanacijo posameznega okoljskega problema. Študije izvedljivosti izvajamo v laboratorijskem in pilotnem merilu.

Izdelava načrta in izvedba remediacije

V Envitu ponujamo popolno storitev remediacije tal in sedimentov: od analize onesnaženosti, ocene vpliva onesnažila na okolje in izdelave remediacijske strategije do izvedbe, nadzora in potrjevanja rezultatov, prilagojeno vašim zahtevam in ciljem končne rabe tal.

Zavedamo se, da je remediacija tal in sedimentov kompleksen proces, ki poleg raziskave območja, ocene možnosti remediacije in načrtovane uporabe tehnologije čiščenja zajema tudi upoštevanje zahtev zakonodaje ter sodelovanje z lastniki zemljišč in lokalnimi oblastmi. Pri vsakem projektu tako posvečamo pozornost prav vsaki fazi.

Envit nudi multidisciplinarne rešitve remediacije vseh tipov tal. Vsak projekt je drugačen, zato poskrbimo za tehnično brezhibno izvedbo in fiksno ceno. Naj bo projekt majhen ali velik, Envit lahko zaupate načrtovanje in izvedbo projekta prilagojeno vašim zahtevam zdaj in v prihodnosti.

V našem naboru tehnologij remediacije tal in sedimentov je tudi nova tehnologija pranja tal in sedimentov z uporabo liganda EDTA, ki se imenuje ReSoil®.