+386 59 924 819

Zgodovina in ozadje

Podjetje Envit, okoljske tehnologije in inženiring, d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 2010 kot odcepljeno podjetje t.i. ''spin-off'' Univerze v Ljubljani. Razvoju inovativne tehnologije pranja tal (zdaj ReSoil®) na UL do ravni, ki je potrdila izvedljivost in komercialni potencial tehnologije je sledila ustanovitev podjetja Envit s strani pobudnikov, prof. Domen Leštana innjegovih doktorskih študentk. Dr. Neža Finžgar je postala generalna direktorica podjetja Envit. Leta 2015 je večinski delež podjetja pridobila družba Arhel d.o.o. Leta 2017 se je v Prevaljah, blizu s Pb, Zn in Cd onesnažene Mežiške doline pričela gradnja demonstracijske naprave za pranje tal s tehnologijo ReSoil®, ki je bila sofinancirana iz programa EU LIFE + in investicijskega sklada podjetja Arhel. Obrat z zmogljivostjo 1,5 tone tal / šarže in do 6 ton / dan je pridobil operativno dovoljenje julija 2018. Za namene razširjanja in za demonstracijo ReSoil® na kraju samem za končne uporabnike, nosilce odločanja in lokalno laično javnost smo izdelali mobilno, avtonomno sanacijsko enoto pilotnega merila z zmogljivostjo 300 kg tal / dan.


Razvoj ReSoil® je primer uspešnega prenosa znanja iz akademskih krogov v industrijsko prakso. Tehnologija ReSoil® predstavlja prebojno, globalno pomembno možnost sanacije tal tik pred komercializacijo. Tehnologija ReSoil® je zelo inovativna, intelektualna lastnina pa je mednarodno zaščitena s tremi patenti in eno patentno prijavo. Šteje se za prodorno tehnologijo, ki moti trg tradicionalnih tehnologij. ReSoil® je prejel pečat odličnosti t.i. ''Seal of Excellence'' Evropske komisije, ki projektom s tehnologijo ReSoil® omogoča dostop do strukturnih in kohezijskih skladov EU.


Glavna konkurenčna prednost tehnologije ReSoil® je hkratno odstranjevanje metaloidnega arzena ter svinca in drugih strupenih kovin iz onesnaženih tal in usedlin. Arzen in svinec sta št. 1 in 2 na seznamu prednostnih snovi, ki ga vodi Ameriška agencija za register toksičnih snovi in bolezni. Gre za snovi, ki zaradi svoje toksičnosti in potenciala izpostavljenosti najbolj ogrožajo zdravje ljudi. ReSoil® je poleg tega združljiv z bioremediacijo in naravnim odstranjevanjem organskih onesnaževal. Inovativna funkcija ReSoil® je recikliranje procesnih raztopin in glavnega reagenta v zaprti procesni zanki z uporabo poceni reagentov in materialov, katerih uporaba v okolju ni omejena z zakonodajo EU REACH. ReSoil® ne predstavlja sekundarne nevarnosti za okolje, je brez emisij, nastajajo samo trdni odpadki. Za razliko od drugih tehnologij pranja tal ne nastaja odpadna voda. Med drugim ReSoil® ohranja kakovost tal in deluje kot naravni vir in rastlinski substrat. Minimalne infrastrukturne zahteve pri tehnologiji ReSoil® omogočajo izbajanje remediacije na kraju samem. ReSoil® je edina komercialno dostopna tehnologija, ki istočasno, učinkovito in trajno odstranjuje strupene metaloide in strupene kovine (splošno znane kot „težke kovine“) iz tal.

Ključni ljudje

Neža Finžgar, direktorica

Domen Leštan, vodja R&R

Marko Gerl direktor Arhel d.o.o.

Simon Gluhar, raziskovalec

Grega E. Voglar, raziskovalec in projektni koordiantor

Dragan Martinovič, direktor prodaje

Lokacija


Pod lipami b.š.
1218 Komenda
Slovenia

T: +386 59 924 819
M: info@envit.si

Envitovi poslovni prostori:

Kontakt