Vzorčenje tal na degradiranem območju „Zorrotzaurre“ v Bilbau

Na severnem delu degradiranega območja Zorrotzaurre v Bilbau, smo na treh različnih mestih izvedli vzorčenje tal.

V začetku julija je Envit v sklopu druge faze projekta EU Obzorje 2020 POSIDON opravil vzorčenje tal na degradiranem območju Zorrotzaurre v Bilbau. Na severnem podobmočju (Northern tip), enem od območij določenih za izvebo pilotne demostracije remediacije smo odvzeli tri vzorce tal. V Envitu se zahvaljujemo nadzornemu odboru POSIDON in vodji okoljskega področja mestnega sveta Bilbaa ((Bilboko Udaletxea (Ayuntamiento de Bilbao - Bilboko Udaletxea)) g. Mikel González Vara za smernice in podporo pri tem postopku.


POSIDON se financira iz raziskovalnega in inovacijskega programa Evropske unije Obzorje 2020 v skladu s sporazumom o dodelitvi sredstev št. 776838. POSIDON odpravlja pomanjkanje inovacij, usmerjenih v javno povpraševanje v evropskem sektorju za dekontaminacijo tal, da bi zapolnili vrzel med ponudbo in povpraševanjem po inovativnih rešitvah. Predkomercialna naročila (PCP) bi lahko bila učinkovita inovacijska akcija ''par excellence''. Skupni izziv, s katerim se sooča skupina kupcev POSIDON, je izbrati nove, sanacijske in stroškovno učinkovite tehnologije sanacije tal (in sčasoma podtalnice), ki so najprimernejše kot in-situ (in sčasoma tudi na kraju samem), da bi lahko dekontaminirala heterogene antropična tla na degradiranem območju, ki jih sestavljajo mešanice industrijskih odpadkov (na primer polnilna tla, močno onesnažena z naftnimi ogljikovodiki) in tla, sestavljena iz glin in peskov, močno onesnaženih z naftnimi ogljikovodiki (TPH in PAH) in potencialno strupenimi kovinami.

0
Feed

Oddajte komentar