Nove oblike trajnostne sanacije na vadiščih, streliščih in poligonih Slovenske vojske

Skrb za okolje je ena od prednostnih nalog Slovenske vojske, zato je vključena v nove oblike trajnostne sanacije/remediacije svojih vadišč, strelišč in poligonov.

Onesnaženost tal, ki je posledica vojaške dejavnosti, predstavlja enega izmed ekoloških problemov, ki ga srečujejo v državah vsega sveta. Tla na vojaških streliščih so onesnažena s strupenimi kovinami, predvsem s svincem in z bakrom, polkovinami - predvsem z antimonom ter pogosto hkrati tudi z organskimi onesnažili, kot so goriva in mineralna olja. Za preprečitev nadaljnjega širjenja onesnaževanja v okolje je zato nujno potrebna sanacija/remediacija, opozarjajo v Slovenski vojski. Tega se bodo s pomočjo nove ReSoil® tehnologije, ki smo jo razvili v ENVITU lotili v sklopu 180.000 evrov vrednega projekta remediacije, ki ga financirata Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije in Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Podjetje ENVIT d. o. o. je v okviru Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) podpisalo pogodbo za izvedbo 2 letnega projekta z naslovom »Remediacija s strupenimikovinami in metaloidi ter organskimi onesnažili onesnaženih tal na modelnem  vojaškem strelišču - demonstracija in priporočila za nadaljnje ukrepe«.


Več informacij: https://www.slovenskavojska.si/medijsko-sredisce/n....

0
Feed

Oddajte komentar