Eurosoil 2021 virtualni kongres

Rezultati nove tehnologije ReSoil®, predstavljene v velikem merilu, bodo predstavljeni na virtualnem kongresu Eurosoil 2021, ki bo od 23. do 27. avgusta 2021 potekal v Ženevi (Švica).

Strokovni referat z naslovom „Large-scale demonstration of ReSoil®, a sustainable technology for soil washing of metal contaminated soil“ bo predstavljen na uvodni dan kongresa v virtualni sobi 6 „SDG115.02 Managing urban environment: technologies and methodologies for the management and reuse of soils and sediments (a) 1" v ponedeljek, 23. avgusta od 13:45 do 15:15.
Za več novic o virtualnem kongresu Eurosoil 2021 vam predlagamo, da obiščite uradno spletno stran dogodka s klikom - tukaj!


Na virtualnem kongresu bomo omenili tudi rezultat 2. faze POSIDON PCP, razvoj prototipa mobilnih enot za pilotno predstavitev remediacije onesnaženih tal na na kraju samem.

POSIDON se financira iz raziskovalnega in inovacijskega programa Evropske unije Obzorje 2020 v skladu s sporazumom o dodelitvi sredstev št. 776838. POSIDON odpravlja pomanjkanje inovacij, usmerjenih v javno povpraševanje v evropskem sektorju za dekontaminacijo tal, da bi zapolnili vrzel med ponudbo in povpraševanjem po inovativnih rešitvah. Predkomercialna naročila (PCP) bi lahko bila učinkovita inovacijska akcija ''par excellence''. Skupni izziv, s katerim se sooča skupina kupcev POSIDON, je izbrati nove, sanacijske in stroškovno učinkovite tehnologije sanacije tal (in sčasoma podtalnice), ki so najprimernejše kot in-situ (in sčasoma tudi na kraju samem), da bi lahko dekontaminirala heterogene antropična tla na degradiranem območju, ki jih sestavljajo mešanice
industrijskih odpadkov (na primer polnilna tla, močno onesnažena z naftnimi ogljikovodiki) in tla, sestavljena iz glin in peskov, močno onesnaženih z naftnimi ogljikovodiki (TPH in PAH) in potencialno strupenimi kovinami.

0
Feed

Oddajte komentar