Envit Ltd. je uspešno zaključil 2. fazo POSIDON PCP

Nadzorni odbor POSIDON PCP je soglasno podal pozitivno oceno za 2. fazo

Ponosno lahko objavimo, da je konzorcij Envit in ARHEL uspešno zaključil 2. fazo POSIDON PCP. Nadzorni odbor POSIDON PCP je soglasno podal pozitivno oceno. V Envit-u bi se radi zahvalili nadzornemu odboru POSIDON PCP ter vsem sodelujočim za opravljeno delo.


POSIDON se financira iz raziskovalnega in inovacijskega programa Evropske unije Obzorje 2020 v skladu s sporazumom o dodelitvi sredstev št. 776838. POSIDON odpravlja pomanjkanje inovacij, usmerjenih v javno povpraševanje v evropskem sektorju za dekontaminacijo tal, da bi zapolnili vrzel med ponudbo in povpraševanjem po inovativnih rešitvah. Predkomercialna naročila (PCP) bi lahko bila učinkovita inovacijska akcija ''par excellence''. Skupni izziv, s katerim se sooča skupina kupcev POSIDON, je izbrati nove, sanacijske in stroškovno učinkovite tehnologije sanacije tal (in sčasoma podtalnice), ki so najprimernejše kot in-situ (in sčasoma tudi na kraju samem), da bi lahko dekontaminirala heterogene antropična tla na degradiranem območju, ki jih sestavljajo mešanice
industrijskih odpadkov (na primer polnilna tla, močno onesnažena z naftnimi ogljikovodiki) in tla, sestavljena iz glin in peskov, močno onesnaženih z naftnimi ogljikovodiki (TPH in PAH) in potencialno strupenimi kovinami.


0
Feed

Oddajte komentar