ENVIT je bil izbran kot izvajalec 2. faze razpisa POSIDON

Envit je bil izbran kot izvajalec 2. faze razpisa POSIDON

Za izvajalca faze 2 razpisa POSIDON PCP je bil izbran konzorcij družb Envit d.o.o. in ARHEL d.o.o.

POSIDON se financira iz raziskovalnega in inovacijskega programa Evropske unije Obzorje 2020 v skladu s sporazumom o dodelitvi sredstev št. 776838. POSIDON odpravlja pomanjkanje inovacij, usmerjenih v javno povpraševanje v evropskem sektorju za dekontaminacijo tal, da bi zapolnili vrzel med ponudbo in povpraševanjem po inovativnih rešitvah. Predkomercialna naročila (PCP) bi lahko bila učinkovita inovacijska akcija ''par excellence''. Skupni izziv, s katerim se sooča skupina kupcev POSIDON, je izbrati nove, sanacijske in stroškovno učinkovite tehnologije sanacije tal (in sčasoma podtalnice), ki so najprimernejše kot in-situ (in sčasoma tudi na kraju samem), da bi lahko dekontaminirala heterogene antropična tla na degradiranem območju, ki jih sestavljajo mešanice industrijskih odpadkov (na primer polnilna tla, močno onesnažena z naftnimi ogljikovodiki) in tla, sestavljena iz glin in peskov, močno onesnaženih z naftnimi ogljikovodiki (TPH in PAH) in potencialno strupenimi kovinami. R&D je razdeljen v tri faze (oblikovanje rešitev, izdelava prototipov, izvirni razvoj in testiranje omejenega sklopa „prvih“ izdelkov ali storitev). Vrednotenja po vsaki fazi postopoma identificira rešitve, ki ponujajo najboljšo vrednost za denar in ustrezajo potrebam strank. Takšen fazni pristop omogoča uspešnim izvajalcem, da izboljšajo ponudbe za naslednjo fazo na podlagi pridobljenih izkušenj in povratnih informacij naročnikov v prejšnji fazi.

Konzorcij Envit - ARHEL je ponudil razvoj nove dvostopenjske metode sanacije za trajnostno in stroškovno učinkovito odstranjevanje Pb, As, težkih frakcij naftnih ogljikovodikov in PAHov iz onesnaženih tal degradiranega območja.

0
Feed

Oddajte komentar