​Rezultati Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2021

Med dobitniki javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2021, ki ga je objavila Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je bila izbrana tudi projektna prijava Envitovega raziskovalca dr. Simon Gluharja.

Podoktorski projekt z naslovom "Remediacija tal onesnaženih s strupenimi kovinami, metaloidi in organskimi onesnaževali" bo usmerjen v raziskave novega postopka pranja tal za hkratno odstranjevanje strupenih metaloidov in kovin iz onesnaženih tal. Cilj projekta je prikazati izvedljivost in trajnost novega postopka za hkratno odstranjevanje strupenih metaloidov As in Sb ter strupenih kovin iz onesnaženih tal. Drug cilj je raziskati možnost odstranjevanja nevarnih organskih onesnaževal iz onesnaženih tal, ki vsebuje tudi strupene metaloide in kovine.


Za več informacij v povezavi s podoktorskim projektom kliknite na - http://www.envit.si/case-studies


0
Feed

Oddajte komentar