+386 59 924 819


inovativnost na področju remediacije tal.

ENVIT PONUJA CELOstno OBRAVNAVO


 DEGRADIRANIH IN ONESNAŽENIH TAL.

Tla so dragocena.
Povezujejo vse okrog nas.
Varujmo jih.

NAPREDNE TEHNOLOGIJE REMEDIACIJE

V podjetju ENVIT se s problematiko onesnaženosti tal spopadamo z ekološkega, socialnega in ekonomskega vidika.


Razvili smo inovativno tehnologijo za čiščenje in obnovo tal ter sedimentov, ki so močno onesnažena s toksičnimi kovinami. Tehnologija odstrani večino kovin iz tal in zagotavlja trajno očiščenje tal ter njihovo ponovno rabo. Okoljski problemi tako niso preloženi drugam in ne ostajajo breme prihodnjim generacijam. V podjetju ENVIT ponujamo rešitve tudi za tla onesnažena z organskimi onesnažili. Ukvarjamo se tudi z razvojem tehnologij za obdelavo industrijskih odpadkov, saj le-ti predstavljajo potencial za onesnaženje okolja.

Novičke

2. julij, 2017

Demonstracijski objekt za remediacijo zemlje

Objekt za demonstracijo nove tehnologije remediacije zemlje je postavljen v Prevaljah, Slovenija. Kapaciteta obrata je 6 ton/dan. 


Več informacij o demonstracijskem objektu najdete na internetni strani projekta LIFE ReSoil.

12. november, 2015

Pilotna naprava za inovativno tehnologijo čiščenja zemlje

V septembru 2015 smo pričeli z izgradnjo pilotne naprave za demonstracijo inovativne tehnologije čiščenja zemlje v Industrijski coni Dobja vas, Prevalje. Načrtovna kapaciteta naprave je čiščenje 1.500 ton zemlje na leto. Tehnologija je bila razvita v podjetju ENVIT v sodelovanju z Univerzov Ljubljani in podjetjem ARHEL. Izgradnja in prvi dve leti delovanja sta sofinancirani v okviru evropskega sklada LIFE. Več informacij o projektu in gradnji najdete na internetni strani projekta LIFE ReSoil.