+386 59 924 819


DEGRADACIJA IN ONESNAŽENOST TAL JE RESEN OKOLJSKI PROBLEM.

ENVIT PONUJA CELOTNO OBRAVNAVO ENVIT PONUJA CELOTNO OBRAVNAVO DEGRADIRANIH IN ONESNAŽENIH TAL.

Tla so dragocena.
Povezujejo vse okrog nas.
Varujmo jih.

NAPREDNE TEHNOLOGIJE REMEDIACIJE

V podjetju ENVIT se s problematiko onesnaženosti tal spopadamo z ekološkega, socialnega in ekonomskega vidika.


Razvili smo inovativno tehnologijo za čiščenje in obnovo tal ter sedimentov, ki so močno onesnažena s toksičnimi kovinami. Tehnologija odstrani večino kovin iz tal in zagotavlja trajno očiščenje tal ter njihovo ponovno rabo. Okoljski problemi tako niso preloženi drugam in ne ostajajo breme prihodnjim generacijam. V podjetju ENVIT ponujamo rešitve tudi za tla onesnažena z organskimi onesnažili. Ukvarjamo se tudi z razvojem tehnologij za obdelavo industrijskih odpadkov, saj le-ti predstavljajo potencial za onesnaženje okolja.

Novičke

2. julij, 2017

Demonstracijski objekt za remediacijo zemlje

Objekt za demonstracijo nove tehnologije remediacije zemlje je postavljen v Prevaljah, Slovenija. Kapaciteta obrata je 6 ton/dan. 


Več informacij o demonstracijskem objektu najdete na internetni strani projekta LIFE ReSoil.

12. november, 2015

Pilotna naprava za inovativno tehnologijo čiščenja zemlje

V septembru 2015 smo pričeli z izgradnjo pilotne naprave za demonstracijo inovativne tehnologije čiščenja zemlje v Industrijski coni Dobja vas, Prevalje. Načrtovna kapaciteta naprave je čiščenje 1.500 ton zemlje na leto. Tehnologija je bila razvita v podjetju ENVIT v sodelovanju z Univerzov Ljubljani in podjetjem ARHEL. Izgradnja in prvi dve leti delovanja sta sofinancirani v okviru evropskega sklada LIFE. Več informacij o projektu in gradnji najdete na internetni strani projekta LIFE ReSoil.