2. srečanje konzorcija ARAGORN 27.–29. maj 2024

Spričo naraščajočih okoljskih izzivov je projekt ARAGORN v ospredju prizadevanj za remediacijo in obnovo onesnaženih tal v Evropi. Cilj projekta, ki združuje raznolik konzorcij akademskih ustanov, zasebnih podjetij in raziskovalnih organizacij, je razviti in izvajati inovativne strategije za čiščenje onesnaženosti tal.

Partnerji projekta ARAGORN so se nedavno srečali v Nancyju, Francija, na njihovem periodičnem srečanju.

 

Konsorcijsko srečanje je organiziral francoski partner, mala in srednje velika podjetja (MSP) MICROHUMUS. Na seji so se ponovno zbrali predstavniki različnih področij, podjetij in univerz, da bi razpravljali o napredku, delili posodobitve in se soočali z izzivi pri svojih skupnih prizadevanjih za remediacijo okoljskega onesnaženja.

 

Med srečanjem so se udeleženci vključili v razprave in okrogle mize o inovativnih rešitvah za remediacijo tal, strategijah projektnega vodenja in raziskovalnih smernicah za prihodnje mesece.

 

Pomemben del srečanja je bil posvečen razvoju Ocen tveganja (OT), socio-ekonomske ocene (SEO) in dodatkov za remediacijo tal, pri čemer so se osredotočili na optimizacijo teh orodij za pomoč lastnikom zemljišč pri sprejemanju odločitev. Predstavljene so bile posodobitve o prioritetnih onesnaževalih in oceni tveganja, specifični za posamezna območja.

 

Vrhunec srečanja je bil obisk kontaminiranega območja v Homecourtu, kjer so udeleženci opazovali praktične demonstracije različnih tehnik vzorčenja, vključno z vzorčenjem tal, merjenjem prostorninske gostote in vzorčenjem okoljske DNA (eDNA). Strokovnjaki so prav tako predstavili metode za vzorčenje pajkov in deževnikov. Ta praktična izkušnja je izboljšala razumevanje partnerjev in olajšala izmenjavo tehničnega znanja.

 

Srečanje je spodbujalo sodelovalno okolje in omogočilo neposredno interakcijo z lastniki zemljišč. Ta integracija vpogledov v načrtovanje projekta je ključna, saj se ekipa ARAGORN še naprej trudi za obnovo onesnaženih tal v EU.

 

Kot je izrazila vodja našega konzorcija, dr. Xenia Trier, pri ENVIT-u želimo izraziti hvaležnost Projektni teamu ARAGORN, vodjem delovnih sklopov in še posebej MICROHUMUS-u za odlično organizacijo in gostoljubnost.

 

Projekt ARAGORN ostaja predan k iskanju trajnostnih in inovativnih rešitev za onesnažena tla po vsej Evropi, podprt z enotnim in informiranim pristopom.

 

Go ARAGORN!

 

PS: Hvala tudi avtorjem fotografij: Xenia Trier, Anna Jackson Foucher, Andre Zhulpa Camporesi in Gabrielle Dublet-Adli.

0
Feed

Dejar un comentario