+386 59 924 819

S tehnologijo pranja tal z uporabo liganda EDTA smo dokazali učinkovito odstranjevanje potencialno toksičnih kovin in zmanjšanje biološke dostopnosti preostalih kovin v tleh pod mejo detekcije. V povprečju se iz zemlje s področja Zg. Mežiške doline z remediacijo odstrani 75% svinca, 34% cinka in 75 % kadmija, biodosegljivost svinca in cinka v črevesni fazi človeškega prebavnega sistema se zmanjša za 99 in 96%. Z dognojitvijo tal po remediaciji smo dosegli njihovo ponovno uporabo kot substrata za uspešno rast rastlin.

Slika: Uspešna rast rastlin v tleh po remediaciji.

S tehnologijo pranja tal z uporabo liganda EDTA smo dokazali učinkovito odstranjevanje potencialno toksičnih kovin in zmanjšanje biološke dostopnosti preostalih kovin v tleh pod mejo detekcije. V povprečju se iz zemlje s področja Zg. Mežiške doline z remediacijo odstrani 75% svinca, 34% cinka in 75 % kadmija, biodosegljivost svinca in cinka v črevesni fazi človeškega prebavnega sistema se zmanjša za 99 in 96%. Z dognojitvijo tal po remediaciji smo dosegli njihovo ponovno uporabo kot substrata za uspešno rast rastlin.

Slika: Uspešna rast rastlin v tleh po remediaciji.

V okviru projekta Model remediacije tal Zgornji Mežiški dolini (Z1-4272) smo pripravili posnetek stanja onesnaženosti zemlje.

Slika: Prostorska razporeditev onesnaženosti zemlje s svincem na območju Zg. Mežiške doline.

Rezultate smo objavili v naslednji znanstveni in strokovni literaturi:


FINŽGAR, Neža, JEŽ, Erika, VOGLAR, David, LEŠTAN, Domen. Spatial distribution of metal contamination before and after remediationin the Meza Valley, Slovenia. Geoderma, ISSN 0016-7061. [Print ed.], 2014, vol. 217/218, str. 135-143.


LEŠTAN, Domen, FINŽGAR, Neža, JEŽ, Erika. Pollution and remediation of lead contaminated site in Meza Valley, Slovenia. V: 7th International Workshop on Chemical Bioavailability in the Terrestrial Environment, Nottingham, 3-6 November 2013. Programme and abstracts.


FINŽGAR, Neža. Onesnaženost tal v Občini Črna. Črjanske cajtnge, december 2011, št. 48, str. 8-9.


UDOVIČ, Metka, FINŽGAR, Neža. Kako rešiti onesnažena tla. Gea, ISSN 0353-782X, jun. 2010, letn. 20, str. 26-31.